Severomoravský svaz vědeckotechnických společností

Dr. Maye 6
709 15, Ostrava
Mariánské Hory

IČ: 535 401
Telefon: 595 620 161,
Telefon: 595 620 124
Fax : 596 625 749

smsvts@smsvts.czechian.net
http://smsvts.czechian.net
 

  » Úvod

  » Historie

  » Kontakty

  » Přehled

  » Program

  » Činnosti SMS VTS a P

Program činnosti SMS VTS a P na další období

V dalším období chce SMS VTS a P:

  • pokračovat ve svém základním poslání koordinačního a poradenského centra
  • organizovat a pořádat odborné semináře,
  • spolupodílet se na pořádání konferencí a kongresů v oblasti jakosti, zdravotnictví
  • rozvíjet další spolupráci s odbornými organizacemi
  • podílet se na dalších projektech pro podporu vzdělávání v různých oblastech

V souladu s Dlouhodobým programem ČSVTS na léta 2005- 2010 přijatým na valné hromadě 26.5.2005 plánuje SMS VTS a P:

  • v zájmu cíle omlazování členské základny – vypracovat  projekt soutěže pro studentskou veřejnost, vytvářet týmy mladých k řešení a prezentaci aktuálních technickýchs problémů
  • zlepšit informovanost o činnosti ČSVTS a aktuálně informovat o činnosti SMS VTS a p na webových stránkách
  • podporovat odborné vzdělávání občanů v seniorském věku pořádáním seminářů pro tyto občany