Severomoravský svaz vědeckotechnických společností

Dr. Maye 6
709 15, Ostrava
Mariánské Hory

IČ: 535 401
Telefon: 595 620 161,
Telefon: 595 620 124
Fax : 596 625 749

smsvts@smsvts.czechian.net
http://smsvts.czechian.net
 

  » Úvod

  » Historie

  » Kontakty

  » Přehled

  » Program

  » Činnosti SMS VTS a P

Přehled činností pořádaných SMS VTS a P a jeho členskými organizacemi

 • koordinační a poradenské centrum pro členy SMS VTS a P
   
 • pořádání odborných seminářů
  V letech 2003 -2006 pořádal SMS VTS a P řadu odborných akcí různého zaměření, jak semináře pro své členy o finančním hospodaření neziskových organizací, tak semináře v oblasti rozvoje lidských zdrojů, plánování jakosti nebo odborné semináře pro technické profese.
   
 • spolupráce na pořádání odborných konferencí
  Společně s jinými firmami, zejména s Domem techniky Ostrava,spol.s r.o. se podílí na pořádání konferencí, ať už opět v oblasti rozvoje lidských zdrojů nebo nově v říjnu roku 2006 spolupráce na pořádání národní konference „Gerontotechnologie Ostrava 2006“ – konference o pojetí techniky při integraci seniorů do společnosti.
   
 • tvorba projektů
  V roce 2005 získal SMS VTS a P podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na svůj projekt v oblasti podpory jakosti, kde výstupem byla publikace s názvem „Jednoduché nástroje pro řízení v malých organizacích“.

  V roce 2006 vypracoval a podal SMS VTS a P další rozsáhlý projekt „GTO – Gerontotechnologie 2006 – 2008“ na Ministerstvo práce a sociálních věcí, projekt nebyl podpořen.
   
 • spolupráce s odbornými společnostmi – pravidelná setkání odborníků
  Spolu s Komisí pro technickou normalizaci pravidelně – minimálně dvakrát ročně – pořádá SMS VTS a P setkání odborníků v dané oblasti spojené se seminářem o novinkách v soustavě evropských norem, prezentací produktů v normalizační činnosti a s přednáškami o současných problémech.
   
 • činnost členských organizací – poboček SMS VTS a P
  Z činnosti členských organizací SMS VTS a P uvádíme např. pobočku KAKI Ostrava působící na VŠB-TU Ostrava, fakultě strojní, která pořádá řadu aktivit. Z nejvýznamnějších uvádíme např. spolupráci na již 12. ročníku mezinárodní soutěže studentské tvůrčí a odborné činnosti STOČ 2007, pořádání Semináře ASŘ, který má dlouholetou tradici, nebo vydávání skript a sborníků ze všech akcí. Další pracující pobočkou je pobočka ITI Ostrava, která pravidelně pořádá řadu odborných seminářů.