Severomoravský svaz vědeckotechnických společností

Dr. Maye 6
709 15, Ostrava
Mariánské Hory

IČ: 535 401
Telefon: 595 620 161,
Telefon: 595 620 124
Fax : 596 625 749

smsvts@smsvts.czechian.net
http://smsvts.czechian.net
 

  » Úvod

  » Historie

  » Kontakty

  » Přehled

  » Program

  » Činnosti SMS VTS a P

Orgány a kontakty:

Sídlo: Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček
           Dr. Maye 6
           709 15  Ostrava – Mariánské Hory
            IČ: 535 401

Telefonní spojení: 595 620 161, 595 620 124
Fax :                      596 625 749
E-mail: xxxxxxxx
smsvts.czechian.net

Předsednictvo:
Ing. Hercík Pavel                         předseda
Ing. Látal Zbyněk                        místopředseda
Ing. Pulchart Miroslav                 tajemník
Doc.Farana Radim                       člen
Ing. Blejchařová Eva                   člen

 

Dozorčí rada:
Ing. Vápeníček Alan,CSc.           předseda
Píchová Věra                               člen