Severomoravský svaz vědeckotechnických společností

Dr. Maye 6
709 15, Ostrava
Mariánské Hory

IČ: 535 401
Telefon: 595 620 161,
Telefon: 595 620 124
Fax : 596 625 749

smsvts@smsvts.czechian.net
http://smsvts.czechian.net
 

  » Úvod

  » Historie

  » Kontakty

  » Přehled

  » Program

  » Činnosti SMS VTS a P

Historie SMS VTS a P

SMS VTS a P vznikl jako samostatné občanské sdružení jako další nástupnická organizace za zaniklou organizační strukturu Československé vědeckotechnické společnosti dne 1.9.1990 v místě současného sídla v Ostravě – Mariánských Horách. Zde se nacházelo servisní pracoviště SMS VTS a P, které je konzultačním a koordinačním centrem pro práci svých členů.

 Zpočátku převažoval podíl kolektivních členů – poboček, v současné době přibylo i individuálních členů a postupným vývojem ( rušení závodů a podniků, vytváření nových firem a organizací se samostatnou činností) se počet kolektivních členů stále snižuje a vznikají nové formy práce SMS VTS a P.

Po dobu své existence má SMS VTS a P tradici také v pořádání svých odborných vzdělávacích akcí a seminářů v různých oblastech činnosti, ať už v oblasti normalizace, jakosti a kvality nebo účetnictví pro neziskové organizace

Od počátku SMS VTS a P spolupracuje s různými odbornými společnostmi – dříve např. Klub žen ČSVTS, Regionální pobočka bezpečnosti a hygieny práce, Oblastní výbor svářečské společnosti, Oblastní výbor společnosti pro aplikovanou kybernetiku a informatiku nebo Regionální pobočka technické normalizace, s kterou má dobrou spolupráci dodnes pod novým názvem Komise technické normalizace